Kraniosakrální terapie (CST)

CST používá pojmy jako kraniosakrální systém (CSS) a kraniosakrální rytmus (CSR).

Kraniosakrální systém se nachází u všech živočichů, které mají centrální nervový systém tvořený mozkem a míchou. CSS tvoří mozek, mícha, obaly mozku a míchy (tvrdá plena mozková, pavučnice, omozečnice), mozkomíšní mok, který omývá mozek a míchu, kosti lebeční (lebka - lat. cranium), kost křížová (lat. sacrum) a fascie, které obalují a spojují tělní struktury. Odtud název kraniosakrální terapie. Přítomnost těchto struktur umožňuje použití této metody i v práci se zvířaty.

Kraniosakrální rytmus ("primární dýchání") je nadřazený rytmu srdečnímu i dechu a lze jej vnímat a jehocharakter hodnotit na různých částech těla (nejlépe na hlavě a kosti křížové). Názory na původ tohoto rytmu se různí, dle Dr. Upledgera jsou principem CSR neustálé změny tlaku mozkomíšního moku, ke kterým dochází plněním a vyprazdňováním jeho obsahu mozkových komor. Mozkomíšní mok vzniká filtrací z krve v mozkových komorách, jejichž objem vyplňuje, dále proudí v subarachnoideálním prostoru, mezi obaly CNS, a omývá mozek a míchu. Svou cestu končí (až na nepatrné množství) vstřebáním zpět do krve žilního systému.

Tvorba moku probíhá ve zhruba tří sekundových intervalech a je regulována pravděpodobně negativní zpětnou vazbou z detektorů v žilním systému. Pokud se polouzavřený hydraulický systém zaplní mozkomíšním mokem, ustává jeho tvorba v mozkových komorách. Jeho vstřebávání je neustálé. Takto by mohlo vznikat rytmické narůstání objemu mozkomíšního moku, které můžeme citlivýma rukama vnímat na různých částech těla jako pravidelnou pulzaci (8-12x/min), tedy pomalejší, než je rytmus srdeční. CSR se přenáší na obaly mozku a míchy a šíří se dále přes fascie a prostřednictvím tekutin celým tělem. Dokonce jsou popsány fyziologické pohyby kostí lebečních a kosti křížové kolem určitých os. Kromě CSR může terapeut citlivýma rukama vnímat i další jemnohmotnější rytmy. Aby se v těle projevilo zdraví, musí správně fungovat kraniosakrální systém. V opačném případě se mohou objevit poruchy senzorické, motorické, neurologické i psychické.CSR se formuje již prenatálně (ještě před narozením) a zaniká smrtí jedince. Primární dýchání může být v těle zablokováno či omezeno vlivem napětí na tkáních.

Tato napětí vznikají na podkladě traumat fyzických či psychických v průběhu našeho života, při porodu, v dětství, dospělosti i prenatálně. Snahou terapeuta je podpořit vlastní reparační schopnosti klienta. Terapeut při své práci používá jen velmi jemný dotyk, tah či tlak nepřesahující váhu 5g/cm² a jemnými pohyby s využitím již zmíněných rytmů napomáhá rozpouštění vzorců napětí.

CST povzbuzuje přirozený mechanismus k lepšímu fungování centrálního nervového systému, rozptyluje
negativní efekt stresu a napomáhá autoregulaci celého organismu. Tato metoda pracuje s podstatou nemocí, neodstraňuje pouze její symptomy, a je naprosto bezpečná i pro miminka a těhotné ženy.
Terapie trvá zhruba 60 min. (u dětí 30 min.).

Klient při ní zůstává oblečený, nejlépe v pohodlném oděvu. Může být přikrytý dekou. Po terapii není vhodná fyzická ani psychická zátěž po dobu 3 dnů, kdy účinky terapie ještě doznívají.
Doporučuje se zvýšený příjem tekutin. Sezení je většinou třeba zopakovat minimálně 4-5x v časovém odstupu 2-3 týdnů (dle druhu a tíže obtíží). Terapie se neprovádí při nitrolebním krvácení, a ještě 4 měsíce po něm, a při výskytu aneuryzmatu
mozkových tepen.

Kdy je CST vhodná:

Zelené potraviny ENERGY

Jsou zdrojem nezbytných vitaminů, minerálů, enzymů, antioxidantů, aminokyselin a dalších látek důležitých pro náš organismus.

Vyčisti své tělo s ENERGY!

Imunita není jen odolávání bacilům, ale i úklid nepotřebných, starých či nemocných tkání, jakož i zneškodňování jiných škodlivin, včetně těch, které vznikly v těle.

Účinná obrana a ochrana s ENERGY

Imunita je slovo, které je mnohokrát skloňováno lékaři i laiky. Svádíme na její poruchy naši únavu, vyčerpání i přepracování, anebo ji díky tomu všemu máme doopravdy narušenou.

Zdraví v každém šálku

Zdraví prospěšné účinky bylin lze velmi dobře využít ve formě čajů a odvarů. Účinné látky jsou ve většině případů rozpustné ve vodě a po kratší či delší době varu se uvolňují z rostlinné hmoty do vodného roztoku.

Beauty ENERGY

Naše pokožka je zrcadlem vzájemného působení a ovlivňování mezi vnějším světem a stavem našeho vnitřního těla. Dokonalost je odrazem jeho harmonie, jednotlivé nedokonalosti jsou signálem vychýlení biologické rovnováhy.

Jak si pomoci s krémy PENTAGRAMU?

Základní funkce kůže spočívá v dýchání, vstřebávání živin, výdeji odpadních látek a ochraně před vlivy vnějšího prostředí. Tím kůže zprostředkovává a udržuje rovnováhu vnitřního prostředí organismu.

Jak řešit neurologická onemocnění?

Nemoci nervového systému jsou většinou závažné. Nervová tkáň je podle čínské medicíny pod vládou elementu Vody a tří ohnišť.